SudokuŘešení a návody

SUDOKU

Vítám Vás na těchto stránkách - vznikli jako rekace na mnoho programů na řešení SUDOKU. Oproti většině z nich má následující vlastnosti:

  1. Je zadarmo. Teda pokud si odmyslíte reklamu ve spodní části obrazovky.
  2. Řeší postupně, tedy nikoliv po zadání všech známých položek, ale po každém zadání se snaží najít další vazby a omezení na ostatní pole a tedy zůžit množinu možných řešení. Tato vlastnost se dá použít pro jednoduché vytvoření SUDOKU - prostě si vyberete nějakou šablonu, nebo zcela nahodile vybíráte čísla v sudoku jedno za druhém a program se snaží doplnit zbytek - v okamžiku, kdy je již SUDOKU jednoznačně určeno, zmizí všechny další volby. Prvky, které jste vybrali jsou oproti těm dopočítaným zvýrazněny ...
  3. Jedná se o on-line aplikaci běžící na serveru. Zde bych chtěl poprosit, aby se využíval s rozvahou - pusté klikání dost významně zatěžuje server a pokud by byl trvale přetížen, musel bych program stáhnout.

Přeji hodně zábavy